Towarowa 19C
10-416 Olsztyn

+48 (89) 672 70 70
tss@tss-gda.com.pl

TSS od 2015 roku specjalizuje się w projektowaniu, montażu, serwisie i konserwacji systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych zabezpieczeniach obiektów, serwisie i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Urządzenia, które instalujemy posiadają niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Główną domeną naszej firmy jest łączenie systemów mechanicznych z elektronicznymi i ich stały nadzór dzięki własnemu Centrum Monitorowania Technicznego. Naszymi odbiorcami są zarówno klienci prywatni jak i instytucje finansowe i budżetowe. Firma TSS posiada koncesję MSWiA.